Johanna lähikuvassa

Näkemyksiä ja kokemuksia:

Hulevesi ei ole jätevettä!

Viime päivinä julkisuudessa on kauhisteltu Euran jätevedenpuhdistamon luvattomia ylijuoksutuksia Euranjokeen. Tämän päivän Helsingin Sanomissa kerrottiin, että jätevedenpuhdistamo syyttää Euran kaupunkia liiasta jätevedestä erityisesti rankkasateiden aikana, jolloin hulevesikuorma on suurimmillaan.

Hulevedessä (eli lähinnä sade- ja sulamisvesissä) ei kuitenkaan ole paljon puhdistettavaa verrattuna normaaleihin yhdyskunta- ja teollisuusjätevesiin. Ei ole siis mitään järkeä aiheuttaa jätevedenpuhdistamoille keväällä sulamistulvahuippuna ja muulloin kovien sateiden aikana valtavaa normaalista poikkeavaa kuormaa, joka joko on puhdistettava (jolloin puhdistamo on normaalikäyttöön aivan ylisuuri ja siis ylikallis) tai laskettava jätevettä ohijuoksutuksena pilaamaan vesistöjä.

Nykyään hulevesiä kuitenkin osataan viivyttää ja suodattaa erilaisilla viher- ja muilla rakenteilla (esim. hulevesikosteikoissa tai -kaseteissa), jolloin ajatuksena on, että veden seisoessa sen mukana valuneet pintamaa-aineet (eli hiekka, sora ja muu kura) sekä erilaiset roskat vajoavat ojan tai muun hulevesirakenteen pohjalle ja ennen pitkää kiintoaineesta puhdistunut vesi jatkaa normaalia kiertokulkua pitkin kohti luonnonvesistöjä tai imeytyy pohjavedeksi. Esimerkiksi Kuopion asuntomessualueella oli hulevesikosteikosta tehty tyylikäs vesiaihe ja perhosia houkutteleva kasvusto. Enemmän sellaisia ja vähemmän huleveden suoraa viemäröintiä. Luonto kiittää ja ympäristö on ihmisillekin miellyttävämpi!