Johanna lähikuvassa

Näkemyksiä ja kokemuksia:

Virkamiehiä ja päättäjiä

Tekninen lautakunta antoi 15.4. kokouksessaan vastaukset Sunankaaren katusuunnitelmasta tehtyihin valituksiin. Tiivistelmänä voidaan todeta, että valitukset eivät niinkään kohdistuneet varsinaiseen katusuunnitelmaan, esimerkiksi joihinkin suunnitelman teknisiin yksityiskohtiin tai tehtyihin ratkaisuihin, vaan ne kohdistuivat ennemminkin koko kadun olemassaoloon. Olemassaolokysymys taas ei ole katusuunnitelmassa ratkaistava kysymys, vaan se kuuluu asemakaavaan.

Eräässä valituksessa pyydettiin kiinnittämään suurta huomiota siihen, että asiasta tehtiin 29 muistutusta tietä vastaan ja että tämän suuren määrän olisi pitänyt kertoa virkamiehille jotakin. Ensimmäisenä huomio toki kiinnittyy tien vastustamiseen ja sen perusteita käsittelinkin jo yllä, mutta minusta tässä on eräs toinen, usein esiintyvä ja mielestäni paljon vakavampi väärinymmärrys. Nimittäin, että ne olisivat juuri virkamiehet, joiden olisi pitänyt tajuta jotakin.

Otetaanpa siis alusta, rauhallisesti ja vailla intohimoja: Virkamiehet eivät päätä. Demokraattisesti valitut luottamushenkilöt päättävät. Jos päättäjä ei virkamiehen valmistelua ymmärrä, hänen on kysyttävä ja tarvittaessa palautettava esitys valmisteluun. Päättäjällä on myös omaa vastuuta ottaa itse selvää päätettävistä asioista. Tässäkin tapauksessa se oli suhteellisen helppoa, kunhan vain meni suunnittelualueelle pienelle metsäretkelle.

Aina joskus (tai itse asiassa aika usein) luottamushenkilöt pyrkivät ulostuloissaan lykkäämään vastuuta päätöksistä, erityisesti niistä vaikeista, virkamiehille. Nämä luottamushenkilöt ovat joko haluttomia tai kyvyttömiä hoitamaan tehtäviään. Vastuullista ja rehellistä on kertoa asiat niinkuin ne ovat ja suoraselkäisesti kantaa vastuu omasta toiminnastaan ja päätöksistään. Vaikeita päätöksiä on pakko tehdä eikä joka kerran voi ja kannata piiloutua virkamiesten selän taakse.

Samassa kokouksessa päätimme myös teknisen puolen käyttösuunnitelman tarkistuksesta muuttuneessa taloustilanteessa, suomeksi säästöohjelmasta. Ohjelma ei ole kaunista luettavaa, mutta pakko mikä pakko. Virkamiehet valmistelivat ja me poliitikot päätimme. Jos on valittamista, ottakaa yhteyttä meihin päättäjiin. Virkamiehet toki kiltisti kuuntelevat, mutta ei heillä ole valtaa muuttaa enää mitään. Toki sekä päättäjät että myös virkamiehet ovat epäilemättä aina avoimia rakentaville ja taloudellisille ehdotuksille. Minä ainakin olen. Ei kaikki viisaus istu keskiviikkoiltaisin lautakunnan kokoushuoneessa.